Petycja z dnia 11 stycznia 2021 roku

Petycja z dnia 11 stycznia 2021 roku

Uzupełnienie do petycji z dnia 11 stycznia 2021 roku

Odpowiedź na uzupełnienie do petycji z dnia 11 stycznia 2021

Odpowiedź na petycję z dnia 11.01.2021

Uchwała Nr XX/173/2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-01-15 11:00:40 | Data modyfikacji: 2021-04-21 13:21:10.

 


 Adamów, 15.01.2021


Do Przewodniczącej Rady Gminy Adamów wpłynęły petycje z dnia 15, 23, 28 grudnia 2020 roku oraz 11 stycznia 2021 roku w sprawie masowych szczepień na chorobę COVID-19 wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2 planowanych od 2021 roku.


Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art.11 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U z 2018 roku, poz. 870 z późn. zm.) oraz postanowiono o ich łącznym rozpoznaniu.


Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ogłasza się, że do dnia 26 lutego 2021 roku Urząd Gminy oczekuje na dalsze petycje w tej sprawie.


Przewodnicząca Rady Gminy Adamów


/-/ Bożena Skiba

Uchwała Nr 1/2021 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Adamów z dnia 5 marca 2021 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Autor: Adam Walczak | Data wprowadzenia: 2021-01-15 11:22:39 | Data modyfikacji: 2021-03-18 13:50:54.
Petycja z dnia 8 lutego 2021 roku

Petycja z dnia 8 lutego 2021 roku

Wycofanie petycji z dnia 8 lutego 2021

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-02-11 12:12:30 | Data modyfikacji: 2021-02-17 12:41:59.
Petycja z dnia 10 lutego 2021 roku

Petycja z dnia 10 lutego 2021 roku

Zawiadomienie o przekazaniu petycji do rozpoznania według właściwości

Uchwała Nr XX/174/2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-02-12 10:53:31 | Data modyfikacji: 2021-04-21 13:24:59.
Petycja z dnia 1 marca 2021 roku

Petycja z dnia 1 marca 2021 roku

Odpowiedź na petycję z dnia 1.03.2021

Uchwała Nr XXI/192/2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-03-04 13:50:01 | Data modyfikacji: 2021-05-31 13:39:53.
Petycja z dnia 26 kwietnia 2021 roku

Petycja z dnia 26 kwietnia 2021 roku

Odpowiedź na petycję z dnia 26.04.2021

Uchwała Nr XXI/191/2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-04-27 14:22:51 | Data modyfikacji: 2021-06-02 13:25:36.
Sprawozdanie z petycji

Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-06-24 12:38:00.
Petycja z dnia 23 grudnia 2021 roku

OR.0004.37.2021 - Odpowiedź na petycję z dnia 23.12.2021

Uchwała Nr XXVII/253/2022

 Petycja z dnia 23 grudnia 2021 roku

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-12-31 10:11:29 | Data modyfikacji: 2022-03-24 14:34:01.
Data wprowadzenia: 2021-12-31 10:11:29
Data modyfikacji: 2022-03-24 14:34:01
Opublikowane przez: Mariusz Wujec